JYRKI SALO
Työhistoria

Päätyöni on ollut viimeksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS-psykiatrian psykoosit ja oikeuspsykiatrialinjalla, jossa toimin sosiaalityön esimiehenä. Työni jakautui kahteen osaan, olin sosiaalityön esimies ja työskentelin osan työajastani työnohjaajana.

Päätyössäni vastasin sekä sosiaalityön toteutuksesta, että kehittämisestä. Olen aikaisemmin osallistunut hyvinkin paljon sosiaalityön kehittämistyöhön mm. erilaisten työryhmien kautta. Olen kuulunut lääkintöhallituksen sekä Talentian sosiaalityötä terveydenhuollossa käsitteleviin työryhmiin. Päätyössäni olen ollut aikaisemminkin mukana lukuisissa työtä kehittävissä hankkeissa mm. Uudenmaan mielisairaanhuoltopiirin aikana.

Sosiaalityötä olen ollut mukana kehittämässä eri koulutustilaisuuksien järjestämisen kautta mm. valtakunnallinen mielisairaan sosiaalinen asema. Tästä seminaarista olin mukana tekemässä omaa julkaisua. Minulla on jonkin verran julkaisutoimintaa, lähinnä artikkeleita sosiaalityöstä sekä yksittäisiin ongelmiin paneutuneita kirjoituksia.

Olen saanut myös osallistua eri yhteisöjen työnkehittämishankkeisiin sekä päätyöni, että työnohjaustehtävän kautta. Olen itse järjestänyt 1-2 päivän mittaisia kehittämispäiviä, joiden vetäjänä olen toiminut mm. kahdessa lastenkodissa, sosiaalityöntekijöiden muodostamille työryhmille jne. Olen myös ollut toteuttamassa eri yhteisöissä rajattuun teemaan liittyviä koulutuksellisia päiviä.


Etusivulle