JYRKI SALO
Yksityisesti tehdyt työnohjaukset

Julkiselle puolelle sijoittuneet työnohjausprosessit:

 • Rauman kaupungin Tukitalo Merituulen henkilökunnan työnohjaus
 • Rauman kaupungin TYP:n työryhmän työnohjaus
 • Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän gerontologisen sosiaalityön työryhmän työnohjaus
 • Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän psykiatrian sosiaalityöntekijöiden työnohjaus
 • Porin kaupungin sosiaalitoimen asiakasarviointityöryhmän työnohjaus
 • Rauman kaupungin sosiaalitoimen kahden perhetyön avopalvelutyöryhmän työnohjaukset
 • Rauman kaupungin aikuissosiaaliaalityön työryhmän työnohjaus
 • Rauman kaupungin sosiaalitoimen Sillanpielen päihdetyön yksikön työnohjaus
 • Riihimäen mielenterveyskeskuksen työryhmän työnohjaus
 • Lahden kaupungin johtavien sosiaalityöntekijöiden työnohjaus
 • Pori / Harjavalta alueelle kaksi sosiaalityöntekijöiden muodostamaa työnohjausryhmää
 • Järvenpään kaupungissa kaksi kodinhoitajien ja kotisairaanhoitajien muodostamaa työnohjausryhmää
 • Päijät-Hämeen keskussairaalassa yhden psykiatrisen osaston työryhmän työnohjaus
 • Espoon kaupungissa viisi sosiaalityöntekijöiden muodostamaa työnohjausryhmää
  • Matinkylä / Olari
  • Tapiola
  • Espoon keskuksessa kaksi työnohjausryhmää
  • Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät
  • Perheasioiden yksikkö
 • Helsingin kaupungissa kolme sosiaalityöntekijöiden muodostamaa työnohjausryhmää
  • Vartiokylä
  • Myllypuro
  • Pohjoinen perhekeskus
 • Mäntsälän kunnan sosiaalityöntekijöiden pienryhmän työnohjaus
 • Keravan kaupungin perhetyöntekijöiden työryhmän työnohjaus
 • Keravan kaupungin aikuissosiaalityön työryhmän työnohjaus
 • Helsingin kaupungin kehitysvammahuollon kotihoidon ohjaajien pienryhmän työnohjaus
 • Uudenmaan erityishuoltopiirin asuntoloiden ohjaajien työnohjaus
 • Vantaan kaupungin Korsotuvan työryhmän työnohjaus
 • Mäntäsälän kunnan työterveyshuollon työryhmän työnohjaus
 • Hyvinkään Nikinharjun lastenkodin yhden työryhmän työnohjaus
 • Hyvinkään kaupungin sosiaalitoimen Yökylä-projektin työnohjaus
 • Orimattilan kaupungin sosiaalityön yksikön työnohjaus
 • Hyvinkään kaupungin vanhainkoti Koivikon henkilöstölle työnohjausryhmä
 • Jorvin sairaalan sosiaalityöntekijöiden työnohjaus
 • Hyvinkään kaupungin Härkävehmaan koulun johtoryhmän konsultaatio
 • Vantaan kaupungin Tikkurilan alueen aikuissosiaalityön työryhmän työnohjaus
 • Järvenpään, Keravan ja Tuusulan lastenvalvojien työnohjausryhmä
 • Kirkkonummen kunnan aikuissosiaalityön työryhmän työnohjaus
 • Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveysyksikön työnohjaus
 • Lohjan kaupungin vammaispalvelun työryhmän työnohjaus
 • Kymenlaakson sairaalan toiminnallisen kuntoutuksen työryhmän työnohjaus
 • Kymenlaakson sairaalan sosiaalityöntekijöiden työryhmän työnohjaus
 • Vantaan kaupungin asumispalveluyksikön työryhmän työnohjaus
 • Tuusulan kunnan aikuissosiaalityöntekiöiden työnohjaus

Yksilötyönohjaukset:

 • Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän gerontologisen sosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän työnohjaus
 • Kirkkonummen kunnan sosiaalitoimen sosiaaliohjaajan työnohjaus
 • useita Helsingin yliopiston sosiaalityön pätevöitymiskoulutukseen liittyviä ohjausjaksoja
 • kolmen koulukuraattorin yksilötyönohjaukset
 • Orimattilan nimismiespiirin sosiaalityöntekijän työnohjaus
 • sosiaalityön lisensiaattikoulutukseen liittyvä yksilötyönohjaus
 • Järvenpään poliisin sosiaalityöntekijän työnohjaus
 • Keravan sosiaalitoimen kehitysvammahuollonohjaajan työnohjaus
 • Espoon kaupungin tapaamispaikkatoiminnan vastaavan ohjaajan työnohjaus
 • Vantaan kaupungin kriisiyksikön sosiaalityöntekijän työnohjaus

Yksityiselle puolelle sijoittuneet työnohjausprosessit:

 • SPR:n Rauman vastaanottokeskuksessa kaksi työnohjausryhmää - toinen ryhmä esimiehille ja toinen ryhmä sosiaaliohjaajille ja terveydenhoitajille
 • Rauman mielenterveysseuran tukipalveluyksikkö Osmosen talon henkilökunnan työnohjaus
 • Mehiläsen Riekkomäen Palvelu Oy:n koko henkilöstön työnohjaus ja kriisiapu
 • Vantaan ja Lahden ensi- ja turvakotien työryhmien työnohjaukset
 • Järvenpään Invalidien ammattioppilaitoksessa kolme työnohjausryhmää
  • opettajat
  • kuntoutustyöryhmä
  • oppilasasuntoloiden hoitajat (valvojat)
 • Mielenterveysseuran Hyvinkään paikallisyhdistyksen Mobile-kriisiaseman työryhmän työnohjaus
 • kolmannen sektorin toimintaan liittyvän työkeskuksen työnohjaaminen Helsingissä
 • yksityisen päiväkoti Satajalan esimiesten työnohjausryhmä
 • potilasyhdistys Helmin (Helsinki) vertaistukiryhmien ohjaajien ryhmätyönohjaus
 • Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön
  • Kutajärven asumispalveluyksikön työnohjaus
  • Viherlaakson palvelukeskus
  • Kotihoidon työryhmä
  • Torikadun palvelukeskus
  • Kannuskadun palvelukeskus
 • Vanhusten kotiapusäätiö:
  • Myyrastin työryhmä
  • Havurastin työryhmä
  • Marjatta-kodin työryhmä
  • Kotisairaalan työntekijät
  • Ravintohuollon työryhmä
 • Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön palvelukoti Mattilankaaren henkilöstön ryhmätyönohjaus
 • Keski-Uudenmaan Klubitalon työnryhmän työnohjaus

Yksilötyönohjaukset:

 • Rauman Seudun Mielenterveysseuran rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaajan työnohjaus
 • Yhden yksityisen psykoterapeutin terapiasuhteiden työnohjaus
 • miesprojektityöntekijän (Jussi-projekti) työnohjaus
 • Vantaan turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtajan työnohjaus
 • kahden yksityisen terapeutin työnohjaus
 • Invalidisäätiön yhden kuntoutustyöntekijän työnohjaus
 • lastensuojelun sosiaalityöntekijän työnohjaus
 • Alvari-perhetyöntekijän työnohjaus
 • yksityisen fysioterapeutin työnohjaus
 • sijaiskotiyrittäjän työnohjaus
 • Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön Helsingin alueen johtavan psykologin työnohjaus


Päätyöhöni kuuluvat työnohjaukset

Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikkö:

 • useiden kuntoutukselliseen työskentelyyn painottuvien osastojen työryhmien työnohjaus
 • pitkäaikaishoidon osaston työryhmän työnohjaus
 • Mäntsälän psykiatrisen kuntoutuskeskuksen työryhmän työnohjaus
 • Järvenpään psykiatrisen päiväosaston työryhmän työnohjaus
 • useissa hoitosuhde- ja hoidon kehittämiskoulutuksissa pienryhmien työnohjaajana toimiminen
 • kahden psykiatrisen kuntoutusprojektin työnohjaajana toiminen
 • kahden psykiatrisen nuoriso-osaston työryhmän työnohjaus
 • ryhmätoimintojen kehittämiseen liittyviä työpariohjauksia
 • Kellokosken sairaalan toimintaterapiayksikön työnohjaus
 • avohoidon kuntoutuskotien mielenterveyshoitajien työnohjausryhmä
 • Kellokosken sairaalan puutarhan työryhmän työnohjaus
 • Mielenterveysseuran tulosyksiköllemme järjestämän 2-vuotisen ryhmäanalyysikoulutuksen pienryhmän työnohjaajana toimiminen
 • Tuusulan psykiatrisen kuntoutuskeskuksen työryhmän työnohjaus
 • geriatrisen osaston hoitohenkilöstön työnohjausryhmä
 • nuoriso-osastojen nuorten musiikkiryhmän vetäjäparin työnohjaus
 • Hyvinkään päivätoimintakeskuksen työryhmän työnohjaus
 • Hyvinkään päiväosaston määräaikaisen potilasryhmän ohjaajaparin työnohjaus
 • Järvenpään mielenterveyskeskuksen naisryhmän ohjaajien työnohjaus
 • Kellokosken sairaalan perhehoidon työntekijöiden työnohjaus
 • kahden potilaiden masennusryhmän ohjaajien työnohjaus
 • Nurmijärven psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan työryhmän työnohjaus

Yksilötyönohjaukset:

 • psykologi
 • hoito-osaston osastonhoitaja työnohjaus
 • sosiaalityöntekijöitä
 • toimintaterapeutti
 • ulkotyönohjaaja
 • osastonlääkäri
 • sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja jne
 • Järvenpään/Hyvinkään päiväosaston runoryhmää ohjaavan psykologin työnohjaus
 • Toimintakeskuksen osastonhoitajan yksilönohjaus
 • Oikeuspsykiatrisen osaston osastonhoitajan ja hoitajien yksilötyönohjaukset

Peijaksen sairaanhoitoalue:

 • Myyrmäen ja Havukosken psykiatristenpäivätoimintakeskusten työryhmien työnohjaus
 • kahden psykiatrisen sairaalatiimin työnohjaus
 • ryhmäkoulutukseen liittyvän pienryhmän työnohjaus
 • useita yksilöohjattavia mm. Sosiaalityöntekijöitä
 • Myyrmäen röntgenin henkilöstön työnohjaus
 • Myyrmäen röntgenin osastonhoitajan yksilötyönohjaus

Hyvinkään sairaala:

 • sairaalan fysioterapiaosaston työryhmän työnohjaus
 • yhden hoitoryhmän työnohjaus
 • polikliinisen pienryhmän työnohjaus
 • yhden osaston esimiesten työnohjaus
 • lastenosaston henkilökunnan työnohjaus työparin kanssa
 • kotisairaalatoimintaan liittyvän työryhmän työnohjaus


Etusivulle